info

Info over de website Pont-Noordzeekanaal.

Pont-Noordzeekanaal is een particulier initiatief om informatie en de ponttijden te geven over de pont over het Noordzeekanaal.
Dit houdt in dat wij geen enkele invloed hebben op de ponttijden en al het andere dat samenhangt met de ponten.
De website geeft overwegend de vaartijden van de Pont over het Noordzeekanaal en meer algemene informatie die te maken heeft met de pont in relatie tot de omgeving.