Nieuwe ponten

Er wordt gewerkt aan een nieuwe generatie ponten voor de oversteek over het noordzeekanaal. De pont over het Noordzeekanaal valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Amsterdam.

Artikel geupdate op 17 augustus 2021

Het Amsterdamse Gemeentelijk VervoerBedrijf (GVB) heeft een nieuw type veerpont met een hybride aandrijving. Bovendien zijn de ponten van meer aluminium voorzien wat het onderhoud simpeler en goedkoper maakt. Het GVB wil 5 exemplaren van deze ponten laten bouwen.

Vanaf 15 augustus 2021 heeft u kans dat u met de nieuwe elektrische pont (NZK pont 100) wordt vervoerd op de Velserpont.
Deze pont was in juli j.l. in Velsen feestelijk gedoopt. 
27 Juli is NZK pont 101 te water gelaten. Binnenkort begint men met het testen van deze pont om na te gaan of alles ook écht goed werkt.
Aan de NZK pont 102 en 103 wordt momenteel nog hard gewerkt.

De huidige ponten zijn sterk veroudert (dateren uit de jaren dertig) en zijn aan vervanging toe.Vanaf 2016 varen er een aantal nieuwe hybride ponten over het Amsterdamse IJ.

De pontveren over het Noordzeekanaal zijn van grotere omvang de pont zoals die in Amsterdam vaart. De pont over het IJ vervoert over het algemeen voetgangers en klein verkeer terwijl het Noordzeekanaal een alternatief moet bieden voor vervoer die niet door de tunnels kan of mag.

Gebruikers van de Hempont (909 en 913), de Buitenhuizerpont (910 en 914) en de Velserpont (911 en 912) hebben dus duurzame ponttochten in het vooruitzicht.


Pont Noordzeekanaal