Nieuwe ponten

Er wordt gewerkt aan een nieuwe generatie ponten voor de oversteek over het noordzeekanaal. De pont over het Noordzeekanaal valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Amsterdam.

Artikel geupdate 11 september 2020

Het Amsterdamse Gemeentelijk VervoerBedrijf (GVB) heeft aan de gemeente een nieuw type veerpont voorgesteld met een hybride aandrijving. Bovendien zijn de ponten van meer aluminium voorzien wat het onderhoud simpeler en goedkoper maakt. Het GVB wil 5 exemplaren van deze ponten laten bouwen.

De huidige ponten zijn sterk veroudert (dateren uit de jaren dertig) en zijn aan vervanging toe.Vanaf 2016 varen er een aantal nieuwe hybride ponten over het Amsterdamse IJ.

De pontveren over het Noordzeekanaal zijn van grotere omvang de pont zoals die in Amsterdam vaart. De pont over het IJ vervoert over het algemeen voetgangers en klein verkeer terwijl het Noordzeekanaal een alternatief moet bieden voor vervoer die niet door de tunnels kan of mag.

Vanaf 2021
Er worden vijf nieuwe, elektrische ponten gebouwd. De eerste zal naar verwachting in de zomer van 2021 gaan varen. Daarna zal er elk half jaar een bijkomen.
Gebruikers van de Hempont (909 en 913), de Buitenhuizerpont (910 en 914) en de Velserpont (911 en 912) hebben dus duurzame ponttochten in het vooruitzicht.


Pont Noordzeekanaal